حسین روستا (مجید 0098)


طراح و برنامه نویس اتوماسیون صنعتی ، اتوماسیون اداری ، سامانه مدیریت و تحلیلی ، وب سایت ، اپلیکیشن ...

دفتر شیراز : شیراز ، شهرک شهید مطهری ، خیابان کلام ، نبش کوچه یک

دفتر لرستان : لرستان، دورود، خیابان آزادگان، خیابان نرگس اول، پلاک 30

راه های ارتباطی :
021-91016375
071-3835-2292
0917-568-7935


۱۳۸۹-۱۴۰۳ ©